5955
تاریخ انتشار : 11:05:00 , 1397/03/23    ارسال به دوستان |    نسخه چاپی  

فراخوان یازدهمین جشنواره ملی دانشجویی حرکت
دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های ایران با رویکرد حوزه هنر و معماری در یازدهمین جشنواره دانشجویی حرکت ارائه می‌شود.

به گزارش ايوانا، يازدهمين دوره جشنواره حرکت رويدادي براي رقابت، عرضه و نمايش دستاوردهاي برتر علمي دانشجويان در حوزه هنر و معماري است. اين جشنواره، به صورت سالانه و با سياست‌گذاري و برنامه ريزي اداره کل فرهنگي و اجتماعي و با همکاري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور و حمايت و مشارکت نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي برگزار مي‌شود.

راهبرد اصلي اداره کل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در اين دوره، تقويت ارتباط انجمن‌هاي علمي و جشنواره با صنعت، ارتقاء کيفيت بخش نمايشگاهي، توسعه تعاملات علميِ ملي و بين‌المللي و تقويت حوزه‌هاي رقابتي و داوري جشنواره بر اساس استانداردهاي علمي است. بر اين اساس دستورالعمل دوره يازدهم جشنواره تهيه، تنظيم و اجرا مي‌شود.

افزايش مشارکت دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي داوطلبانه و خلاقانه و حمايت و تشويق آن‌ها، شناسايي انجمن‌ها، گروه‌ها و دانشجويان داراي دستاوردهاي علمي ممتاز و تقدير از آن‌ها، انعکاس و انتقال تجربه‌هاي علمي موفق و الگو بين دانشجويان، تشويق دانشجويان به فعاليت متناسب با اولويت‌ها و نيازهاي کشور، زمينه‌سازي به منظور هم افزايي انجمن‌ها و تقويت اتحاديه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي، ايجاد بستر مناسب به منظور آشنايي صاحبان صنايع و معادن، حرف و مشاغل، سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي علمي دانشجويان و افزايش تعاملات بين‌المللي بين دانشجويان ايراني و خارجي از جمله اهداف اين جشنواره هستند.

جشنواره حرکت در بخش‌هاي رقابتي، نمايشگاهي و بين‌الملل برگزار مي‌شود. در بخش رقابتي آثار و دستاوردهاي علمي انجمن‌ها، گروه‌هاي دانشجويي و دانشجويان دانشگاه پس از اعلام فراخوان و اطلاع رساني توسط دبيرخانه دانشگاهي دريافت و براساس حوزه‌هاي رقابتي مندرج در ماده ? اين دستورالعمل و فرم‌هاي داوري ارزيابي و داوري شده و آثار برتر براي شرکت در مرحله ملي جشنواره معرفي مي‌شوند. ضمناً برگزيدگان اين بخش در مراسم اختتاميه جشنواره دانشگاهي معرفي و از آنان تقدير مي‌شود.

در بخش نمايشگاهي نيز، دانشگاه امکانات و شرايط متعارف را براي شرکت‌کنندگان، جهت ارائه و نمايش آثار و دستاوردهاي علمي دانشجويي که در بخش رقابتي شرکت کرده‌اند فراهم مي‌نمايد.

همچنين اداره کل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم از دانشگاه‌هايي که اين بخش را به‌صورت منطقه‌اي برگزار نمايند حمايت خواهد کرد.

توسعه تعاملات و ارتباطات بين‌المللي زمينه را براي کسب تجربه، انتقال دانش و آشنايي طرفين با ظرفيت‌هاي علمي و انساني فراهم مي‌سازد. به اين منظور و با هدف افزايش تعاملات بين‌المللي بين دانشجويان ايراني و خارجي، هم افزايي و انتقال تجربيات و ايجاد، گسترش و تقويت تعاملات علمي و فرهنگي بخش بين‌الملل جشنواره ملي حرکت اجرا مي‌شود.

هر اثر بايد گزارشي از فعاليت‌ها يا دستاوردهاي علمي در حوزه رقابتي مربوطه باشد. ملاحظات لازم جهت تدوين گزارش‌ها، توسط دبيرخانه مرکزي در سايت جشنواره اطلاع رساني مي‌شود.

فعاليت‌هاي گزارش‌شده بايد در فاصله زماني اول خرداد ماه ?? تا اول خرداد ماه ?? به انجام رسيده باشد.

فعاليت‌هاي گزارش شده بايد مستقل از برنامه آموزشي و پژوهشي دانشگاه و حاصل کار دانشجويان و يا با مشارکت استادان دانشگاه صورت گرفته باشد.

هر انجمن در حوزه رقابتي انجمن علمي و حداکثر در دو حوزه ديگر و هر گروه دانشجويي يا دانشجو تنها در يک حوزه مي‌توانند آثار خود را ارسال نمايند.

آثار ارسالي که هر يک از شرايط فوق را نداشته باشند، در هر مرحله از جشنواره توسط دبيرخانه مرکزي حذف مي‌شوند.

دانشگاه مسئوليت بررسي صحت و سقم شرايط مندرج در اين بند و شرايط اختصاصي ذکر شده در بند بعد را دارد. در صورتي که بعد از بررسي و پايش معلوم شود که در ارائه گزارش خلاف واقع صورت گرفته است دانشگاه بايد در اين خصوص پاسخگو باشد و دانشگاه مربوطه از حضور در جشنواره محروم خواهد شد.

شرايط اختصاصي حوزه‌هاي رقابتي در بخش انجمن‌ برتر عبارت‌اند از: کليه فعاليت‌هاي علمي انجمن که حاصل کارگروهي اعضا و برنامه‌ريزي شوراي مرکزي انجمن است مي‌تواند در اين حوزه شرکت کنند.

در بخش فعاليت خلاقانه نيز هر نوع فعاليت علمي که واجد عناصري همچون خلاقيت، نوآوري، ابتکار و مسئله گشايي و … باشد در شمول اين حوزه قرار مي‌گيرد. انجمن مي‌تواند يکي از بهترين و خلاقانه‌ترين فعاليت‌هاي خود را در اين حوزه رقابتي ارسال نمايد. فعاليتي که موضوعات آن در زمينه‌هاي زير باشد داراي امتياز ويژه خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، مشارکت دانشجويان و استادان، اخلاق آکادميک، اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد کالاي ايراني، آزاد انديشي و گفتگوي علمي، تعاملات علميِ بين‌المللي و مناطق محروم و محروميت زدايي از جمله مباحث بخش خلاقيت اين جشنواره هستند.

نشريات چاپي يا الکترونيکي داراي مجوز مي‌توانند جهت شرکت در اين حوزه ارسال شوند. بر اساس قوانين جشنواره، صاحب امتياز نشريه بايد يک انجمن باشد و محتواي مطالب نشريه بايد صرفاً رويکرد علمي داشته باشد.

در بخش مسابقه نيز هر گونه رويدادي که واجد موضوع علمي بوده و در طي آن دست کم دو اثر، تيم و … در قياس با هم مورد ارزيابي قرار گيرند، در شمول اين حوزه است. لازم به ذکر است در مراحل مختلف اخذ مجوز و اطلاع رساني بايد تبليغ اين رويداد با ذکر عنوان «مسابقه» محرز باشد. انجمن مي‌تواند گزارش برگزاري يک مسابقه علمي خلاقانه خود را جهت شرکت در اين حوزه ارسال کند.

حوزه محتواي ديجيتال اين جشنواره نيز شامل؛ کليه فعاليت‌هاي علمي در قالب وب‌سايت، شبکه‌هاي اجتماعي، نرم افزارهاي کاربردي، سامانه‌هاي هوشمند و اينترنت اشياء، بازي‌هاي رايانه‌اي، اينفوگرافيک، فيلم و.. (بجز کتاب و نشريات الکترونيکي) در شمول اين حوزه قرار مي‌گيرند.

در حوزه کتاب نيز کليه کتاب‌هاي چاپي و الکترونيکي در شمول اين حوزه قرار مي‌گيرند. شرايط اختصاصي اين حوزه عبارت‌اند از اينکه کتاب بايد مجوز انتشار از مراجع ذيصلاح کشور داشته باشد. ترجمه يا تأليف کتاب بايد حاصل کار دانشجويي و اسامي افراد روي جلد کتاب باشد. در مواردي که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن بايد روي جلد و در شناسنامه کتاب درج شده باشد و محتواي کتاب بايد صرفاً رويکرد علمي داشته باشد.

در حوزه اختراع نيز هر نوع فعاليت علمي که نتيجه فکر فرد يا افراد است و براي اولين بار فرايند يا فرآورده‌اي خاص را ارائه مي‌کند و مشکلي را در يک حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آن‌ها را حل مي‌نمايد در شمول اين حوزه قرار مي‌گيرد. شرايط اختصاصي اين حوزه عبارت‌اند از اختراع بايد به ثبت رسيده و گواهي‌هاي لازم را داشته باشد. ارائه گواهي در گزارش الزامي است. تاريخ گواهي ثبت اختراع بايد در بازه زماني جشنواره باشد. اختراع بايد حاصل کار دانشجويي و اسامي افراد در گواهي ثبت اختراع درج شده باشد و در مواردي که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن بايد در گواهي ثبت اختراع درج شده باشد.

در حوزه کارآفريني نيز کليه فعاليت‌هايي که منجر به طرح ايده و يا عملي شده است که در آن امکان کسب درآمد مستمر و متناوب براي چند نفر فراهم شده باشد، ايده يا عمل کارآفريني محقق شده است و در شمول اين حوزه رقابتي قرار مي‌گيرد. شرايط اختصاصي اين حوزه عبارت‌اند از کارآفريني بايد مورد تائيد و حمايت مرکز رشد يا پارک‌ علم ‌و ‌فناوري دانشگاه باشد و يا به عنوان شرکت ثبت‌ شده‌ باشد و کارآفريني بايد حاصل کار دانشجويي باشد و مستندات لازم در اين خصوص نيز ارائه شود.

در بخش ويژه نيز از آنجا که توجه به محيط زيست و حفاظت از آن جز اولويت‌ها و سياست‌‌هاي کلان کشور است؛نيز هرگونه فعاليتي که معطوف به حل برخي مشکلات اين حوزه بوده و با نيازهاي محلي، ملي و جهاني مرتبط باشد، واجد اهميت و ارزش ويژه‌اي است. بنابراين، موضوع اين حوزه شامل فعاليتي علمي است که در چارچوب‌هاي مشخص اين آيين‌نامه با موضوع محيط زيست و حفظ منابع طبيعي انجام شده باشد.

دانشگاه برتر نيز مختص حوزه رقابتي مختص بررسي عملکرد دانشگاه در حمايت از فعاليت‌هاي علمي و گروهي دانشجويان و ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت آن‌ها در کنار ارزيابي کيفيت آثار ارسالي به جشنواره در ساير حوزه‌هاي رقابتي است. همچنين براي ارزيابي عملکرد دانشگاه، شاخص رشد به عنوان معياري براي مقايسه عملکرد در دو دوره متوالي جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر اين، همکاري با برنامه‌هاي اداره کل در ارزيابي مورد توجه خواهد بود.

آن‌دسته از دانشگاه‌هايي که حداقل در بيش از نيمي از حوزه‌هاي رقابتي آثاري را به جشنواره ارسال کرده‌اند، در بخش عملکرد دانشگاه مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

در مراسم اختتاميه جشنواره از انجمن‌ها، گروه‌هاي دانشجويي يا دانشجويان برگزيده در هر يک از حوزه‌هاي رقابتي تقدير و به هرکدام، تنديس جشنواره، لوح تقدير و جايزه نقدي اهدا مي‌شود.

دريافت آثار دانشگاه‌ها از طريق سامانه جشنواره از تاريخ10 تا 25 تيرماه 1397 انجام مي‌شود.

پايش اوليه آثار توسط دبيرخانه مرکزي تا تاريخ 10 مرداد ماه 1397 خواهد بود.


 
نظر کاربران

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی  

پست الکترونیکی    

نظر شما  
 

 
اخبار پربیننده  
گزارش تصویری  
نظرسنجی  
در جریان نمایشگاه نقاشی‌های تهمینه میلانی به کدام گزینه رای می‌دهید؟

   
آخرین اخبار  
روایت طاهر شیخ الحکمایی ازیازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
برپایی نمایشگاه "این کیست این" در گالری شیرین
فروش 11 میلیارد و769 میلیون تومانی حراج باران
24 افتتاحیه و 61 فرصت گالری گردی.در ادینه 3 اسفند
نمایشگاه "مداد رنگی" در فرهنگسرای نیاوران به روایت اعظم امیری
نمایشگاه آثار معماری "اتو واگنر؛ شهر بی‌انتها" در آبادان
مرتضی نعمت‌اللهی: این میزان استقبال از جشنواره تجسمی فجر را پیش‌بینی نمی‌کردم
روایت هنرمندان از بخش طوبای زرین یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1424 نقاش متقاضی شرکت در دوسالانه دامون‌فر
"نمایه چهل؛ دستاورد انتشارات هنرهای تجسمی" در موزه امام علی (ع)
برپایی نمایشگاه "فقدان" در گالری ماه
نمایشگاه "عشق عنکبوتی" در گالری دلگشا به روایت هایده ایازی
59 افتتاحیه و 73 فرصت گالری گردی در آدینه 26 بهمن ماه
برپایی نمایشگاه "این زمستان را پایانی نیست" در گالری اعتماد
نمایش آثار علی رضوی در گالری ژاله


 

   صفحه اصلی | اخبار | جشنواره ها  | گالری ها | بین الملل  | اقتصاد هنر  | گزارش تصویری | مشاوره خرید و فروش آثار هنری | تماس با ما | درباره ما | پیوندها | آرشیو
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری ایوانا است.
Powerd by MediaGraph