6386
تاریخ انتشار : 11:32:49 , 1397/06/24    ارسال به دوستان |    نسخه چاپی  

فراخوان نخستین جشنواره سراسری عکس لالجین شهر جهانی سفال
پیدایش بشر بر روی خاک (که جزو عناصر اربعه یعنی آب، باد، خاک و آتش است)، هنری را در ترکیب آب و خاک و تفتیده شدن در آتش، در دست بشر دیروز به وسیله ای کاربردی تبدیل کرد که همانا سفال بود. قدمت این مصنوع بشر امروزی به زمان های خیلی دور بر میگردد که رد آن را در موزه ها میبینیم.

به گزارش ايوانا، لالجين زمان طولاني را طي کرده است تا مرکز ثقل سفال جهان باشد. آري اينجا لالجين است شهر جهاني سفال. امروز اين شهر از برکت اين چهار عنصر طبيعت، قطب سفالگري ايران و جهان است.
به گزارش گالري آنلاين به نقل از دوربين.نت، هدف اين جشنواره به رخ کشيدن هنر زيباي سفال و سفالگري است. سفالي که در دستان سالخوردگان و جوانان امروز مايه فخر صنعت گردشگري داخلي است. لذا به رسم ادب دست ياري به سوي هنرمندان عکاس دراز کرده، از همه صاحبان هنر دعوت ميکنيم که در اولين جشنواره ملي لالجين شهر جهاني سفال ميزبان شما باشيم.

مراحل شرکت در جشنواره:
?? مطالعه دقيق و کامل فراخوان و مقررات آن
?? انتخاب عکس
?? تغيير اندازه عکس با توجه به فراخوان
?? آپلود يا ارسال عکس به پست الکترونيکي، واتساپ يا سروش جشنواره

موضوعات:
جشنواره در چهار بخش برگزار مي شود:
ويژه عکاسان حرفه اي:
?? کارگاههاي سفالگري و هنر سفال به صورت رنگي يا تک رنگ (فقط تک رنگ/سياه و سفيد) به شکل تک عکس يا مجموعه
ويژه عکاسان آماتور:
?? کارگاههاي سفالگري و هنر سفال به صورت رنگي يا تک رنگ (فقط تک رنگ/سياه و سفيد) به شکل تک عکس يا مجموعه
ويژه بخش مردمي:
?? کارگاههاي سفالگري و هنر سفال عکاسي با تلفن همراه
ويژه گردشگران خارجي:
?? کارگاههاي سفالگري يا هنر سفال به صورت رنگي يا تک رنگ (فقط تک رنگ/سياه و سفيد) به شکل تک عکس يا مجموعه

تبصره:
تعداد عکسهاي ارسالي حداکثر تا ?? فريم است.
تعداد عکسهاي مجموعه عکس ? تا ? فريم ميتواند باشد.

الف- تعاريف فراخوان
• تعريف براي عکس تک رنگ: يک عکس سياه و سفيد که شامل خاکستري کاملا تيره (سياه) تا خاکستري کاملا روشن (سفيد) و دامنهاي از تنهاي مختلف خاکستري است، يک عکس تکرنگ محسوب ميشود.
يک عکس سياه و سفيد که بهجاي تنهاي خاکستري داراي تنهاي يک رنگ ديگر باشد نيز عکس تک رنگ محسوب ميشود و ميتوان آن را در بخش سياه و سفيد شرکت داد، چنين عکسي را ميتوان در کاتالوگ نمايشگاهي به صورت سياه و سفيد چاپ کرد. به بيان ديگر، يک عکس سياه و سفيد که بخشي از آن داراي تن يک رنگ ديگر باشد و يا با افزودن يک رنگ، به عکس رنگي (چند رنگ) تبديل ميشود بايد در بخش رنگي شرکت داده شود، چنين عکسي در کاتالوگ نمايشگاهي جشنواره بايد بصورت رنگي چاپ شود.
• از ارسال يک عکس هم به شکل سياه و سفيد و همان عکس بهشکل رنگي خودداري شود. در صورت ارسال هر دو عکس از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
• در هر بخش ميتوان پانزده فريم عکس ارسال کرد. هر عکس را فقط در يک بخش ميتوان شرکت داد. عکسها بايد طبق تعاريف جشنواره که در انتهاي فراخوان آمده، باشند.

ب- شرايط شرکت در جشنواره:
?? ثبت نام:
• شرکت در جشنواره براي تمام عکاسان، اعم از حرفهاي، آماتور و مردمي آزاد است.
• ارسال مشخصات فردي، يک قطعه عکس پرسنلي و نشاني محل سکونت به همراه آثار از طريق پست الکترونيکي، به آدرس [email protected] انجام گيرد.
• در هنگام ثبت نام، صفحه کليد فارسي استفاده شود. عدم استفاده از فيلترشکن الزامي است.
• اندازه عکسها:
• اندازه بزرگترين ضلع عکس ???? پيکسل باشد. (يعني عرض يا ارتفاع هيچ عکسي از ???? پيکسل بيشتر نباشد) عکس ها را کوچکتر هم ارسال نکنيد زيرا در داوري کوچکتر ديده شده و امتياز کمتري اخذ مي کنند.
• Quality عکس ها را به صورتي انتخاب کنيد که حجم هر عکس بيشتر از يک مگابايت نباشد. عکسها بايد با فرمت jpg ذخيره شوند. (لطفا اندازه و حجم تصاوير را قبل از ارسال بررسي کنيد)
• براي چاپ عکسهاي منتخب در ابعاد نمايشگاهي، پس از پذيرش اثر با عکاس تماس گرفته خواهد شد تا فايل آن را در اندازه بزرگترين سايز عکاسي شده با دوربين ارسال کنند.
عنوان عکس: عکس را نميتوان با عناوين “بدون نام” ، “شماره فايل ديجيتال” (مثلا (DSC?????، “حروف خاص” )مانند: &، $، #) و يا عنواني که فقط شماره باشد (مثلا ??????) ارايه کرد، زيرا اينگونه موارد، بدون عنوان محسوب شده و عکس بدون عنوان در جشنواره شرکت داده نمي شود. عناوين در داوري خوانده نمي شود و فقط براي شناسايي عکس ها مي باشد، به همين دليل مي بايست تمام عکس هاي خود را نام گذاري کنيد. همچنين عنوان عکس ها بايد کوتاه و ساده انتخاب شده نه عنوانه اي پيچيده و ادبي!
• نام: هيچ اطلاعاتي از قبيل عنوان عکس، نام عکاس به داورها ارايه نمي شود. هيچ نوشته اي از قبيل عنوان عکس، نام عکاس در داخل عکس و يا به صورت واترمارک نبايد باشد. عکس هايي که در داخل آنها اين قبيل اطلاعات باشد، از داوري حذف خواهند شد.
• مطابقت با تعريف بخش: عکسهاي هر بخش بايد منطبق با موضوعات فراخوان که در ادامه آورده مي شود باشد. درصورت نياز مي بايست فايل خام و بدون ويرايش عکس جهت بررسي مطابقت با تعريف به دبيرخانه ارايه شود. عکسهايي که در چارچوب تعاريف ارايه شده نباشد از داوري حذف خواهد شد.
?? تحقيقات اخلاقي: شرکت در اين جشنواره، به اين منزله است که شرکت کننده شرايط زير را بدون استثنا و بدون حق اعتراض پذيرفته است.
• مهم: دبيرخانه جشنواره در مورد عکاسي ديجيتال، توصيه مي کند که عکاسان بايستي فايل اصلي عکس همان گونه که توسط دوربين ثبت شده و بدون دستکاري است ذخيره کنند. در موارد مغايرت با قوانين جشنواره، در دسترس نبودن اطلاعات مهم مي تواند منجر به تحريم عکاس شود. برگزارکننده جشنواره مي تواند از عکاسي که عکس هاي ارسالي اش مشکوک به عدم انطباق با قوانين است، درخواست ارسال فايل اصلي (حاوي اطلاعات ضبط شده با دوربين و يا در صورت وجود فايل Raw) کنند. اگر عکاسي اين فايل ها را ارايه نکند، ممکن است تحريم شود.
?? اختلاف: در صورت وجود هرگونه اختلاف در مورد انطباق با شرايط فراخوان و يا موارد مرتبط با عکسها (مانند دريافت، پذيرش، انطباق، نتايج کسب شده در داوري و جايزه)، تصميم برگزارکننده و داوران در مورد پذيرفتن يا رد کردن عکسها، تصميم نهايي است. هرگونه تخلف و نقض شرايط فراخوان حتي اگر ناشي از عدم درک صحيح فراخوان نيز باشد، مي تواند به مراجع رسمي مختلف گزارش شود و نيز مي تواند منجر به حذف عکس هاي متخلف از اين جشنواره و ساير جشنواره ها شود. تصميم گيري در مورد موارد پيشبيني نشده برعهده برگزارکننده است. شرکت در جشنواره به منزله پذيرش شرايط جشنواره است.
?? انطباق: اگر برگزارکننده با دليل قانع کننده تشخيص دهد که عکسي با قوانين و فراخوان جشنواره، مطابق نيست، ميتواند عکس را از جشنواره حذف کند. عکس ها بايد در چارچوب قوانين کشور باشد.
جشنواره با حسن نيت عکسهاي ارسالي توسط هر نفر را مالک آن اثر مي داند. در صورتي که خلاف اين امر اثبات شود دبيرخانه جشنواره وظيفه قانوني خود مي داند که علاوه بر حذف در بخش مسابقه کليه عايداتي که به عکاس داده شده در هر مقطع از جشنواره از وي را سلب کند.
??استفاده از عکسها:
• برگزار کننده مجاز به استفاده از تمام يا بخشي از عکس هاي پذيرفته شده در انتشارات مربوط به جشنواره، اعم از کاتالوگ، سايت جشنواره و ساير موارد مرتبط با جشنواره است.
• با توجه به قوانين جشنواره پس از ثبت نام، امکان انصراف از شرکت در جشنواره وجود ندارد.
• به کليه شرکت کنندگاني که آثارشان به بخش نمايشگاه راه مي يابد گواهي شرکت اهدا خواهد شد.

ارسال عکس :
– پست الکترونيکي جشنواره به نشاني: [email protected]

مشاهده عکس :
– کانال واتس آپ جشنواره به نشاني: ???????????
– کانال سروش جشنواره با شناسه: [email protected]
– صفحه اينستاگرام جشنواره به نشاني: [email protected]

داوري:
• در هر بخش، عکس هاي هر شرکت کننده حداقل در چهار دور مختلف به داوران نشان داده خواهد شد.
مدت زماني که داوران يک عکس را مي بينند با هم برابر بوده و تا پيش از مرحله انتخاب برگزيدگان، داوران از راي يکديگر اطلاعي ندارند.
فقط در مرحله انتخاب برندگان است که داوران در مورد عکس ها با يکديگر صحبت مي کنند و راي گيري مي شود. نظر هيات داوران قطعي است و اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.

پ : جوايز و مشوق ها:
بخش يک:
نفر اول: تنديس جشنواره،ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ بيست و پنج ميليون ريال
نفر دوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ پانزده ميليون ريال
نفر سوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ ده ميليون ريال

بخش دو:
نفر اول: تنديس جشنواره ،ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ پانزده ميليون ريال
نفر دوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ ده ميليون ريال
نفر سوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ هشت ميليون ريال

بخش سه:
نفر اول: تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ ده ميليون ريال
نفر دوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ هفت ميليون ريال
نفر سوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال

بخش چهار:
نفر اول: تنديس جشنواره ،ديپلم افتخار و جايزه نقدي به معادل ده ميليون ريال ايران بن خريد سفال
نفر دوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ هفت ميليون ريال ايران بن خريد سفال
نفر سوم: ديپلم افتخار و جايزه نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال ايران بن خريد سفال

دو : مشوقّ ها
الف : جشنواره هر عکسي که به بخش مسابقه راه پيدا کند به عنوان هديه مبلغ سيصد هزار ريال را به صاحب اثر به غير از برگزيدگان اهدا مي کنند.
ب : نفراول تا سوم هر بخش، يک روز ميهمان ويژه جشنواره بوده که ضمن اسکان و پذيرايي مي توانند در کارگاه هاي منتخب سفالگري به شکل ويژه عکاسي کنند.

ت : تقويم جشنواره:
• آغاز ثبت نام و دريافت عکس ها: ??/??/????
• آخرين مهلت ثبت نام و دريافت عکس ها: ??/??/????
• داوري: ??/??/????
• اعلام نتايج: ??/??/????
• اهدا جوايز: آبان ماه ????

ث: دبير و داوران:
دبير جشنواره: حميد محبي مجيد (شهردار لالجين)
مدير اجرايي و هنري جشنواره: مجيد مرادي
مسئول دبيرخانه: محمد شهسواري
روابط عمومي: فاطمه قرباني، پيمان مناسبي
هيئت داوران : عباس حاجي پور آراني، پرويز رضايي و مجيد مرادي
نشاني دبيرخانه: همدان، لالجين، ابتداي بلوار آيت الله خامنه اي، شهرداري لالجين، شماره تلفن: ???????????

ج : اعلام نتايج:
• نتايج جشنواره به پست الکترونيک شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.
شرکت کنندگان بايد در فرم ثبت نام يک پست الکترونيک صحيح ثبت کرده و مطمئن شوند که در تنظيمات، آدرس پست الکترونيک [email protected] به عنوان غير اسپم تنظيم شده باشد.

 
نظر کاربران

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی  

پست الکترونیکی    

نظر شما  
 

 
اخبار پربیننده  
گزارش تصویری  
نظرسنجی  
در جریان نمایشگاه نقاشی‌های تهمینه میلانی به کدام گزینه رای می‌دهید؟

   
آخرین اخبار  
روایت طاهر شیخ الحکمایی ازیازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
برپایی نمایشگاه "این کیست این" در گالری شیرین
فروش 11 میلیارد و769 میلیون تومانی حراج باران
24 افتتاحیه و 61 فرصت گالری گردی.در ادینه 3 اسفند
نمایشگاه "مداد رنگی" در فرهنگسرای نیاوران به روایت اعظم امیری
نمایشگاه آثار معماری "اتو واگنر؛ شهر بی‌انتها" در آبادان
مرتضی نعمت‌اللهی: این میزان استقبال از جشنواره تجسمی فجر را پیش‌بینی نمی‌کردم
روایت هنرمندان از بخش طوبای زرین یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
1424 نقاش متقاضی شرکت در دوسالانه دامون‌فر
"نمایه چهل؛ دستاورد انتشارات هنرهای تجسمی" در موزه امام علی (ع)
برپایی نمایشگاه "فقدان" در گالری ماه
نمایشگاه "عشق عنکبوتی" در گالری دلگشا به روایت هایده ایازی
59 افتتاحیه و 73 فرصت گالری گردی در آدینه 26 بهمن ماه
برپایی نمایشگاه "این زمستان را پایانی نیست" در گالری اعتماد
نمایش آثار علی رضوی در گالری ژاله


 

   صفحه اصلی | اخبار | جشنواره ها  | گالری ها | بین الملل  | اقتصاد هنر  | گزارش تصویری | مشاوره خرید و فروش آثار هنری | تماس با ما | درباره ما | پیوندها | آرشیو
تمامی حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری ایوانا است.
Powerd by MediaGraph